CHANDRA SHEKHAR SINGH
CHHITU PANDEY
HAJARI PRASD DWIWEDI
JAY PRAKASH NARAYN
MAHARISHI VALMIKI
MAHARSHI BHRIGU
MANGAL PANDEY
ACHARYA PARSHURAM CHATURVEDI
AMARKANT
BALDEV UPADHYAY
KEDAR NATH SINGH
PANDIT MAHANAND MISHRA
PANDIT RAGHUNATH SHARMA
RADHIKA MISHRA
RAM DAHIN OJHA